Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MTOK)


Mesleğin Tanımı :

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği lisans programı, ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulaması için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinler arası bir bilim dalı olup fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makine mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir.

Mesleği İcra Etmeye Yönelik Kişilik Özellikleri :

Malzeme bilimi ve mühendisliği programında okumak isteyenlerin, matematik, fen ve mühendislik konularına ilgili, edindiği bilgileri uygulama becerisine sahip, deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi olan, çok disiplinli takımlarda çalışabilecek, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi olan, proje tabanlı çalışabilecek kimseler olmaları gerekir.

Mesleki Formasyon Edinirken Görülecek Dersler ve Eğitim süreleri :

Programın öğretim süresi dört yıldır.Program süresince, seramiklerin üretimi ve karakterizasyonu, metalik malzemelerin yüzey modifikasyonu ve kaplanması, seramiklerin elektronik uygulamaları, malzemelerin nano boyutlarda sentezi ve incelenmesi, ince film, yarı iletken teknolojileri gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrasında Sahip Olunan Değer, Sosyal Statü ve Unvanlar :

Programdan mezun olanlara “Malzeme Bilimi Mühendisi” unvanı verilir.

Meslekte Çalışma Sahaları, Kariyer ve İş Bulma Olanakları :

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği mezunları ileri teknoloji malzemelerinde yoğunlaşan endüstrilerde geniş bir yelpazede iş bulabilmekte ve iş kurabilmektedirler. Mezunlar, ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme odaklı kurumlarda (üniversite, firmaların araştırma-geliştirme bölümleri ve araştırma enstitülerinde) yürütülen projelerde tam zamanlı araştırmacı olarak görev alabilirler.Malzeme Mühendislerinin çalışabileceği yerlerden bazıları şunlardır; Demir-Çelik Sanayi, Demir-Dışı Metal Üretim Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Döküm Sanayi, Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler, Savunma Sanayi, Makine İmalat Sanayi, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Plastik Teknolojisi, Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi, Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi, Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi, Elektrik-Elektronik Malzeme Üretimi, Manyetik Malzeme Üretimi, Biyomedikal Malzeme Üretimi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri.

Mesleğin Gelecekteki Yeri, Bu Mesleğe Duyulan Toplumsal İhtiyaç :

-

ÜNİVERSİTEFAKÜLTE ve Y.OKULİLİBULUNDUĞU YERÖĞRENİM ŞEKLİTABAN PUANKONTENJAN
Pamukkale Ü.Teknoloji Fak.DenizliMerkezİ.Ö.195,00013
Pamukkale Ü.Teknoloji Fak.DenizliMerkezÖrgün195,00013