Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MTOK)


Mesleğin Tanımı :

İletişim sektörünün toplumların gündemini her geçen gün biraz daha belirlediği günümüzde, iletişim alanında uzmanlaşmış eleman ihtiyacı da artmaktadır. İletişim Programı, bu ihtiyaç doğrultusunda; sosyal bilimler eğitimiyle kültürel anlamda gelişmiş, meslek dersleri ile mesleki anlamda uzmanlaşmış medya uygulayıcıları yetiştirmeyi amaçlar. Basın, radyo, hakla ilişkiler, reklâmcılık, sinema gibi kitleye yönelik alanlarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Mesleği İcra Etmeye Yönelik Kişilik Özellikleri :

Programda okumak isteyen öğrencilerin; dışa dönük, kolay iletişim kurabilen, araştırmacı, sözel yetenekleri güçlü, teknolojik gelişmelere adapte olabilen kişiler olması gerekir.

Mesleki Formasyon Edinirken Görülecek Dersler ve Eğitim süreleri :

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince, temel sosyal bilimler dersleri ile mesleki anlamda uzmanlaşmaya yönelik İletişim, Basın Yayın, Halkla İlişkiler, İletişim Becerileri, Gazetecilik, İnternet Uygulamaları gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Mezuniyet Sonrasında Sahip Olunan Değer, Sosyal Statü ve Unvanlar :

Mezunlar, gazeteci, radyo-TV programcısı, halkla ilişkiler elemanı gibi unvanlar alabilirler.

Meslekte Çalışma Sahaları, Kariyer ve İş Bulma Olanakları :

Mezunlar, gazeteci, radyo-TV programcısı, halkla ilişkiler elemanı gibi unvanlarla çalışabilirler.

Mesleğin Gelecekteki Yeri, Bu Mesleğe Duyulan Toplumsal İhtiyaç :

-

ÜNİVERSİTEFAKÜLTE ve Y.OKULİLİBULUNDUĞU YERÖĞRENİM ŞEKLİTABAN PUANKONTENJAN
Pamukkale Ü.Teknoloji Fak.DenizliMerkezİ.Ö.180,00013
Pamukkale Ü.Teknoloji Fak.DenizliMerkezÖrgün180,00013