Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği


Mesleğin Tanımı :

Gürcü Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin Gürcüce okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mesleği İcra Etmeye Yönelik Kişilik Özellikleri :

Bu programı seçmeyi düşünen adayların; Dil, Tarih ve Edebiyat derslerini sevmeleri ve dil öğrenmeye istekli olmaları gerekmektedir.

Mesleki Formasyon Edinirken Görülecek Dersler ve Eğitim süreleri :

Programın eğitim süresi dört yıldır. Öğrencilere lisans programı süresince Gürcüce metin analizi ve eleştiri becerisini kazandırmaya önem verilmektedir. Programda öğrencilere; Gürcü Dilinin Temel Kuralları, Gürcü Dilinin Kelime Hazineleri, Gürcüce İfade ve Metin Anlamı, Gürcistan ve Gürcüleri Tanıtım, Gürcü Edebiyatından Türkçe Metinler, Gürcüce Dilbilgisi, Gürcüce Okuma Yazma Konuşma, Gürcü Edebiyatı, Gürcüce-Türkçe Çeviri, Gürcistan Coğrafyası, Mesleki Gürcü Dili, Gürcistan Tarihi, Gürcü Kültürü, Kartveloloji (Gürcü Bilimi), İş Hayatı İçin Gürcü Dili vb. dersler verilmektedir.

Mezuniyet Sonrasında Sahip Olunan Değer, Sosyal Statü ve Unvanlar :

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Filolog" unvanı verilir.

Meslekte Çalışma Sahaları, Kariyer ve İş Bulma Olanakları :

Programı tamamlayanlar Gürcü Dili ve Edebiyatı lisans diploması alırlar. Mezunlar, müzelerde, Kültür Bakanlığında, kütüphanelerde, Gürcü konsolosluğunda ve diğer kurumlarda çalışma imkânı bulabilirler.

Mesleğin Gelecekteki Yeri, Bu Mesleğe Duyulan Toplumsal İhtiyaç :

-

ÜNİVERSİTEFAKÜLTE ve Y.OKULİLİBULUNDUĞU YERÖĞRENİM ŞEKLİTABAN PUANKONTENJAN
Harran Ü.Suruç Meslek Y.O.ŞanlıurfaSuruçÖrgün140,00026