Arnavut Dili ve Edebiyatı


Mesleğin Tanımı :

Arnavutça programı; Arnavut dilini öğrenmeyi ve öğrencilerini Arnavut kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı amaçlar.

Mesleği İcra Etmeye Yönelik Kişilik Özellikleri :

Arnavutça programında okumak isteyen öğrencilerin, sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dile ilgili ve bu alanda başarılı bireyler olması gerekir.

Mesleki Formasyon Edinirken Görülecek Dersler ve Eğitim süreleri :

Programın öğretim süresi bir yıl zorunlu hazırlık olmak üzere toplam beş yıldır. Lisans programlarında öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda Mütercim- Tercümanlık veya Gümrük Turizm alanın derslerini de seçmeli olarak alabilirler. Programda, Arnavutça dil bilgisi, Arnavutça dinleme, yazma ve okuma becerileri ve kelime bilgisi derslerinin yanında hazırlıktan sonra 1–2.sınıfta seçmeli ders olarak İngilizce, Almanca, Fransızcadan biri, 3–4. sınıfta ise Yunanca, Bulgarca, Boşnakça ya da Rusça gibi dersler verilmektedir.

Mezuniyet Sonrasında Sahip Olunan Değer, Sosyal Statü ve Unvanlar :

Mezunlara “Filolog” unvanı verilir.

Meslekte Çalışma Sahaları, Kariyer ve İş Bulma Olanakları :

Mütercim- Tercümanlık alanının derslerini alarak mezun olanların TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TRT, yabancı misyon temsilcilikleri, özel televizyon kuruluşları, yerli/yabancı haber ajanslarında ve çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferanslarda görev alabildikleri gibi, Gümrük ve Turizm alanını seçen öğrenciler ise ilgili alanda hizmet veren kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışabilirler.

Mesleğin Gelecekteki Yeri, Bu Mesleğe Duyulan Toplumsal İhtiyaç :

-

ÜNİVERSİTEFAKÜLTE ve Y.OKULİLİBULUNDUĞU YERÖĞRENİM ŞEKLİTABAN PUANKONTENJAN
Trakya Ü.Edebiyat Fak.EdirneMerkezÖrgün199,67921